terug

Klein lichtpuntje voor Noorderlicht


Er is een klein sprankje hoop dat Noorderlicht toch nog enige Rijkssubsidie krijgt. Dat gaat dan wel ten koste van presentatie-instelling Stroom. Staatssecretaris Zijlstra neemt het advies van de Raad van Cultuur ten opzichte van Stroom niet over, dat wil zeggen dat de staatssecretaris vindt dat Stroom niet de subsidie moet krijgen. Hij vraagt aan de Raad van Cultuur een alternatieve instelling aan te wijzen. Hoewel de Raad van Cultuur achter het eerdere advies blijft staan en Stroom dus de subsidie gunt, adviseert de Raad de subsidie toe te kennen aan Noorderlicht. Daarmee heeft Noorderlicht een kans te blijven bestaan. Mocht de subsidie toegekend worden aan Noorderlicht, dan moet de instelling wel genoegen nemen met een fors minder bedrag. Noorderlicht had 500.000 euro aangevraagd, maar kan nu hooguit 200.000 euro krijgen. Het blijft nog even spannend.


Bekijk ook deze items