terug

World Press Photo onderzoek gepubliceerd

WPP-integrity

Sinds afgelopen juni heeft David Campbell in opdracht van World Press Photo onderzoek gedaan naar opvattingen die bestaan over de vraag in hoeverre foto’s voor journalistieke doeleinden mogen worden bewerkt, aangepast of gemanipuleerd. Het resultaat van dat onderzoek kan nu op de website van World press Photo worden opgehaald. Het verslag heet ‘The Integrity of the Image” en geeft een goed overzicht van de stand van zaken. Heel veel echt nieuws staat er niet in, er is de afgelopen jaren natuurlijk al erg veel over gepubliceerd en gediscussieerd. Maar het is wel aardig om te lezen dat er maar weinig organisaties zijn die de regels echt op papier hebben gezet. Toch is er vooral overeenstemming: dingen toevoegen of weghalen mag niet. Maar wat betreft de grens van de aanpassingen is er in zekere zin ook overeenstemming, namelijk dat dat toch vooral een kwestie van smaak lijkt te zijn, waarbij zaken als HDR effecten wel duidelijk als niet acceptabel worden beschouwd.

Digitaal

Een nuttige stelling in het rapport is dat de term, ‘wat in de donkere kamer’ kon in deze tijd van digitaal opnemen echt niet meer zinnig is. Al was het alleen maar dat in die donkere kamer veel meer kon dan nu geacht wordt toelaatbaar te zijn als het over manipulatie gaat. Over het opsporen van manipulatie heerst ook overeenstemming. Er is software, maar die komt bijna nooit verder dan de vaststelling of de foto inderdaad gemaakt is met de camera die genoemd wordt, alleen enkele technieken gebaseerd op een analyze van de schaduw van verschillende onderwerpen in de foto levert vaak wat echte zekerheid. Voor de rest is het vertrouwen op deskundigen. De enige uitweg die David kreeg aangereikt was die van de verificatie, waarbij de hele workflow beoordeeld wordt, van de geschiedenis van de maker, de financiering van het project tot de EXIF informatie en bewerkingsgeschiedenis van Photoshop. Helaas is die laatste erg gemakkelijk te wijzigen, net als de EXIF overigens. Beide maken nu eenmaal deel uit van het beeldbestand dat ook al zo gemakkelijk te wijzigen valt.

Echt (boven)  en namaak (onder)
Echt (boven) en namaak (onder)