terug

In beweging

Stilstand is achteruitgang, is een bekend gezegde. Dat geldt zeker in deze roerige tijden vol nieuwe technische mogelijkheden en economische uitdagingen. Maar als je wilt voorkomen dat je achterop raakt, hoeveel moet je dan bewegen? Een beetje beweging is misschien niet genoeg. Maar achter elke nieuwe trend aanhollen en je vol op nieuwe technieken storten, met bijbehorende investeringen, brengt ook risico’s met zich mee. Er is geen eenvoudige oplossing.
Velen denken bij bewegen direct aan film. Moderne digitale camera’s kunnen vrijwel allemaal in HD opnames maken. Sommige fotografen en zelfs filmers gaan deze mogelijkheden ook benutten. Zij gaan een extra service leveren, waardoor ze hun klanten aan zich binden of nieuwe klanten vinden.
Dat je ook zonder HD als fotograaf kan opvallen, blijkt uit het werk van Rob Hornstra en Martin Roemers. Beiden vielen dit jaar in de prijzen, de een bij de Canon Prijs en de ander bij de World Press Photo. En allebei werken ze op 6×7 middenformaatfilm en scannen ze hun opnames. Creativiteit, innovatieve concepten en vasthouden aan de eigen stijl blijken ook een goede combinatie om te slagen als fotograaf. Een andere optie is multimedia, een medium dat een eigen plaats inneemt tussen stilstaande foto’s en film. Voor veel fotografen misschien een goede weg om in te slaan om nieuwe doelgroepen te bereiken.
Dat betekent wel dat je deels op een andere manier moet gaan fotograferen, en soms filmen, en geluid moet opnemen. En dan moet je nog een verhaallijn in de gaten houden en leren editen. Dat is een hoop extra werk. Dat het anders kan, bewijst het Amerikaanse Mediastorm. Dat bedrijf laat de fotograaf vooral fotograferen en neemt hem het editwerk uit handen. Het wachten is op Nederlandse bureaus die dit oppikken. Fotografie is in beweging.