terug

Hoe ga jij om met Photoshop?

Zoals bekend schakelt Adobe voor Photoshop over op een ander economisch model, namelijk het verhuren van de software. Daardoor wordt het duurder voor de gebruiker, ook al krijg je er wel extra dingen voor terug, en je moet doorgaan met huren zolang je de software wilt gebruiken.
Met het invoeren van dit verhuurmodel voor de software door Adobe vragen veel fotografen zich mogelijk af of ze daar wel aan mee willen doen.
Voor het schrijven van een artikel over de verschillende afwegingen wil Pf graag  weten wat lezers er van vinden, en vooral, hoe noodzakelijk ze Photoshop als gereedschap vinden voor hun werk.
Ten eerste willen we graag weten of je, wellicht sinds kort, een ander programma gebruikt dan Photoshop. Zo ja, ben je dan overgestapt of gebruikte je dit programma altijd al. Natuurlijk willen we graag weten welk programma je gebruikt, of het bevalt zowel technisch als financieel.
Wanneer je het prijs-probleem omzeilt door een illegale versie te gebruiken mag je dat wel laten weten, maar ik hoop dat niemand die stap heeft gezet. Een ijdele hoop vrees ik, dat wel.
Wanneer het uitgangspunt is dat er ook een programma is als Adobe Photoshop Lightroom, wat zijn dan volgens jou de Photoshop CS6 functies die je als fotograaf zou missen wanneer je alleen Lightroom zou gebruiken?
Je kunt je antwoorden, of andere opmerkingen en suggesties per e-mail sturen aan Eduard de Kam, e-mail adres: techniek@nidf.nl