terug

Henk Wildschut: Shelter

Na een opmaat met foto’s van slaapplaatsen van vluchtelingen, verspreid over Europa, zien we de tijdelijke onderkomens die vluchtelingen in de omgeving van Calais hebben gebouwd. Meestal zien we ze van buiten, soms van binnen. Het lijkt niet de bedoeling dat we uit ‘Shelter’ veel informatie halen, dan had Wildschut het anders aangepakt. Het nodigt ons wel uit met de vluchtelingen mee te voelen.
We kunnen ons levendig voorstellen hoe het is te overnachten in een hut die we zelf hadden kunnen bouwen in een klimaat dat we maar al te goed kennen. En we herkennen onszelf als we zien dat de hutten binnen keurig opgeruimd worden. We kunnen ons niet voorstellen hoe het moet voelen als onze buurman in de boot beweegt en daarom midden op zee overboord wordt gegooid. Die emotie is voor zonder geweld opgegroeide westerlingen vele maten te groot.
Een boek als ‘Shelter’ kan eigenlijk alleen maar worden gemaakt als boeken als ‘A Million Shillings‘ al bestaan, en anders televisiedocumentaires of internetpagina’s met gelijke strekking. We kunnen niet zonder die informatie. Het is dan ook niet te hopen dat documentairemakers massaal op deze strategie overgaan. Al is er ongewild wel een stimulans in deze richting. Het verhaal daarover is ondertussen bekend. Voor grote documentaireprojecten is bijna geen budget meer. Daardoor ontstaat de keuze tussen snelle journalistiek en documentaires, geprepareerd voor tentoonstellingsmuren. Beide gaan ten koste van het complete verhaal. De journalist richt zich op de losse foto omdat die in de krant komt. De tentoonstellende documentairemaker richt zich op de losse foto omdat die door verkoop zijn project financiert. Dan ontstaat een tendens waarbij het verhaal wordt vervangen door een statement of concept.
Wildschut komt overigens van de andere kant. Hij behoort tot de groeiende groep autonome fotografen met documentaire interesses. Dat is een groep die erg goed is in het bedenken van een statement of concept en Wildschut is een prima voorbeeld. Alles wat hij fotografeert, vertaalt hij naar de menselijke maat. Zodat wij, gewone Nederlanders, kunnen meevoelen.
 
Post Editions, 24,5 x 34 cm, 112 blz., paperback
Engelstalig, ISBN 9789460830341