terug

Groot onderzoek naar de fotografiebranche

fotografenfederatie
De FotografenFederatie (binnenkort Vereniging Dutch Photographers) wil weten hoe de branche er voor staat. Op initiatief van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) heeft Bart van Dieken samen met de fotografen federatie een onderzoek opgesteld die ze antwoorden en inzicht kan geven hoe het er voor staat in de fotografie. Om een goed beeld te krijgen hebben ze antwoorden nodig op jullie vragen.

Waarom meedoen?

De praktijk van fotografen is sterk in beweging. De vraag waarheen het vak zich beweegt heeft iedereen. Maar het antwoord is niet eenduidig te beantwoorden. Om invloed uit te kunnen oefenen wil de beroepsorganisatie zich actief bezighouden met relevante ontwikkelingen, zakelijke, maatschappelijke en culturele tendensen en daarin waar mogelijk een sturende rol spelen: meningsvorming, aanzien van het vak, verdere professionalisering en vergroting van de expertise. Daar zijn harde cijfers en antwoorden voor nodig.
Doe daarom mee met het onderzoek via deze link!
Jouw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt.