terug

Fotografie + museum = kunst ?

Het Stedelijk Museum in Amsterdam kocht werk aan dat is gemaakt ‘zonder direct artistiek doel’. De daaruit voortvloeiende tentoonstelling ‘Off the Record’ is een ondubbelzinnig statement over fotografie, aldus de conservator. P/f peilde de stemming.

In de fotojournalistiek is er jarenlang – vergeefs – voor gewaarschuwd: de opkomst van de amateurfotograaf. Ook in de stockfotografie heeft deze figuur intussen een behoorlijke voet tussen de deur. En sinds kort is de kunstfotografie getroffen: het Stedelijk Museum in Amsterdam kocht werk aan dat is gemaakt ‘zonder direct artistiek doel’.

© Claudia Sola: diaserie/filmprojectie
© Claudia Sola: diaserie/filmprojectie

Het Stedelijk gaf de opdracht voor het Voorstel Gemeentelijke Kunstaankopen 2009 aan een commissie onder voorzitterschap van Hans Aarsman, Naast hem zaten reclamemaker Erik Kessels, vormgever Hans Wolf, beeldend kunstenaar Albert van Westing en conservator Hripsimé Visser in deze groep, waarvan we de samenstelling gedurfd mogen noemen. Het Stedelijk hoopte op verrassingen.

Die. kwamen, evenals felle discussies. In het juli-nummer van P/f schetst Edie Peters een overzichtelijk beeld van de vele reacties die deze koers heeft losgemaakt.

Voor nog meer discussie: http://www.photoq.nl/articles/discussie/zonder-direct-artistiek-doel/2009/05/18/banaal-banaler-banaalst/