terug

Florian Göttke: Toppled

Florian Göttke verzamelde honderden pers- en amateurfoto’s van het internet over het neerhalen van standbeelden van Saddam Hoessein. Hij gebruikte dit digitale archief om het project Toppled (omvergeworpen) te maken.
Bij nadere bestudering van deze beelden blijkt dat er een verbazingwekkende hoeveelheid informatie is over de standbeelden in  Irak:  de ontwijding en vernedering, de transformatie van uitingen van de totalitaire macht van Saddam naar iconen voor de nederlaag van zijn regime, de verdrijving van de standbeelden uit het publieke domein tot het toe-eigenen door museums van de vijand en de symbolische herinterpretatie voor gebruik in anti-oorlog protesten.
De foto’s in Toppled tonen de verschillende houdingen ten opzichte van de standbeelden en de verschillen tussen de culturen die hieraan ten grondslag liggen. Ook de aspecten van de menselijke relatie met standbeelden worden bloot gelegd. Het wordt duidelijk, dat zelfs in onze moderne beeldcultuur, de oude magische band tussen de persoon (Saddam) en zijn vertegenwoordiging (beeld) nog steeds springlevend is in de menselijke psyche.
Samenstelling en teksten (Engels): Florian Göttke
Vormgeving: Felix Weigand
Post editions, paperback, 148 blz.
ISBN: 9789460830167