terug

Empty Land, Promised Land, Forbidden Land

Empty Land, Promised Land, Forbidden Land is de tweede publicatie die voortkomt uit het lopende Sochi project van Rob Hornstra (fotografie) en Arnold van Bruggen (tekst). Het eerste boek, Sanatorium, is alles wat een foto-boek verzamelaar wil; beperkte oplage, strakke vormgeving, helder concept en mooie grote foto’s zonder te veel tekst. Het is vooral het laatste waarin dit boek verschilt van het vorige, Arnold heeft in dit boek beduidend meer ruimte gekregen. Dit heeft geresulteerd in een boek dat noch een fotoboek, noch een roman is maar iets er tussen in.
Te midden van het overkoepelende Sochi Project zijn Rob en Arnold afgereisd naar het obscure en zeer kleine (ongeveer even groot als Friesland en Groningen tezamen) Abchazië. Deze regio ligt aan de Zwarte Zee ingeklemd (in letterlijke en politieke zin) tussen Rusland en Georgië.
Het is een verhaal over de complexe situatie van een land dat niet als zodoende erkend wordt, verwoest is door oorlog en nu grotendeels verlaten is omdat aan het begin van de Georgisch-Abchazische Oorlog in 1992-93 ongeveer 75% van de Georgische inwoners zijn verbannen.
De gebeurtenissen die leidden tot burgeroorlogen in deze regio zijn zo ongelooflijk complex en omspannen zoveel generaties van politieke, religieuze en sociale nuances dat ze bijna onmogelijk te begrijpen zijn, tenzij je er natuurlijk helemaal induikt zoals Rob en Arnold dat hebben gedaan.
Het project is dan ook niet opgezet als een artistieke onderneming maar als een sociale documentaire, zij het met een ver bovengemiddelde fotobijdrage. Voor diegenen die nog twijfelen, met dit boek tonen Rob en Arnold aan dat het Sochi-project hen menens is.
Engels,
Vormgeving: Kummer & Herrman,
194 x 251 mm,
272blz. / 93 kleurenfoto’s.