terug

Dutch Photographers, een nieuwe beroepsvereniging

Vandaag is het plan voor de nieuwe, algemene beroepsvereniging voor fotografen gelanceerd. Deze nieuwe beroepsvereniging, met de werktitel ‘Dutch Photographers’ is het uitvloeisel van een bijeenkomst op 1 maart 2013 van de verschillende beroepsorganisaties voor fotografen: GKf, SVFN, PANL, stichting MPN, NVJ-Sectie NVF, MWF en BFN en een afvaardiging voor de onafhankelijk aangesloten fotografen bij de FotografenFederatie. Op deze bijeenkomst werd een duidelijke conclusie getrokken. Alle verenigingen en individueel aangesloten fotografen streefden hetzelfde na: het verbeteren van de positie van fotografen, het handhaven van rechten en het ontwikkelen van het vak. In verschillende stappen en groepen is er daarom vervolgens het hele jaar gewerkt aan het plan voor één grote beroepsvereniging: Dutch Photographers. Het hele plan is hier te downloaden.
 
Harde en zachte voordelen
Bovenstaande opsomming van alle deelnemende partijen alleen al maakt duidelijk hoe groot de versnippering en verzuiling in de Nederlandse vakfotografie is. Het is een situatie die door veel betrokkenen al langer als onhoudbaar werd beschouwd. De positie van de fotograaf in Nederland wordt steeds verder uitgehold en de vele verenigingen in Nederland zijn individueel te klein om dat een halt toe te roepen. Er is weinig invloed op wetgeving, op opleidingen en de onderhandelingspositie ten opzichte van (grote) opdrachtgevers is zwak. De lobbykracht van de verschillende beroepsverenigingen wordt nog verder uitgehold door onderlinge concurrentie en een afnemende interesse van jonge fotografen voor het lidmaatschap en het vervullen van bestuursfuncties. Een grote beroepsvereniging kan de belangen van fotografen veel beter behartigen bij grote partijen als de overheid en uitgevers en de positie van fotografen- zowel collectief als individueel- echt verbeteren. Het takenpakket van de nieuwe vereniging wordt veelomvattend. Naast belangenbehartiging en lobbyen voor fotografen zullen er ook evenementen worden georganiseerd en zal de vereniging een rol spelen bij het organiseren van cursussen, trainingen, workshops en masterclasses.  Dutch Photographers helpt fotografen met advies, rechtshulp en juridische begeleiding en kan aan leden die hiervoor in aanmerking komen een erkende beroepskaart verstrekken. Verder biedt de nieuw te vormen vereniging uiteraard ook de nodige inkoopvoordelen.
 
Een tendens die de laatste jaren steeds duidelijker zichtbaar wordt is netwerken en samenwerken. Fotografen bundelen steeds vaker krachten met tekstschrijvers, filmers, ontwerpers, websitebouwers en appontwikkelaars. De nieuw te vormen grote beroepsvereniging onderkent deze ontwikkeling. Naast de harde voordelen die het lidmaatschap moet bieden, is er ook veel oog voor de zachte voordelen. Als lid van de nieuwe vereniging ben je als fotograaf ook lid van een community waarbinnen je veel nieuwe contacten kan opdoen. Een andere tendens is die van de ‘multidisciplinariteit’. Fotografen doen steeds vaker inspiratie op bij andere disciplines. In het plan heet het dan ook dat ‘de tijd van schuttersputjes’ ver achter ons ligt.  Niet voor niets zijn ook in het Topsectorenbeleid van de overheid ‘crossovers’ tussen disciplines van eminent belang. Een positieve benadering en leren van elkaar zijn belangrijke elementen binnen de nieuwe vereniging. Om die reden zal er naast de gebruikelijke lidmaatschapsvormen ook een geassocieerd lidmaatschap komen. Dit lidmaatschap met beperkte rechten geeft de vereniging de kans om de verbreding te zoeken waar de vakfotografie in de dagelijkse praktijk al mee te maken heeft.
 
De komende maanden kunnen leden van  diverse deelnemende verenigingen zich uitspreken over het opgaan in Dutch Photographers. Binnen de Dutch Photographers zullen diverse platforms worden opgericht waarbinnen leden zowel regionaal als vakinhoudelijk actief kunnen zijn. Bestaande actieve structuren zullen op deze manier niet helemaal verdwijnen, maar gaan gewoon op in de nieuwe vereniging.  Vrijwel alle verenigingen staan positief tegenover het voorstel en het merendeel heeft zich inmiddels aan deze fase verbonden. Alleen binnen de BFN is er nog sprake van de nodige kanttekeningen bij de plannen.


Bekijk ook deze items