terug

Definitie

© Martin Hogeboom

Dit nummer heeft als thema de vakfotograaf. Dat is iemand die af en toe best in de schijnwerper mag staan, vinden we. Als je zo’n nummer gaat maken, is het om te beginnen goed te bedenken wat het thema dan precies is. En als je met een paar mensen bij elkaar de vraag stelt wat een vakfotograaf is, komt er grappig genoeg niet een eenduidig antwoord. Het wordt dan al gauw zo’n omschrijving van wat het niet is: geen fotojournalist, geen kunstenaar, geen reclamefotograaf. En als we proberen bij te sturen naar wat een vakfotograaf wel is, dan horen we opvallend genoeg woorden als dorp, winkel en bruiloft.

Dat is gek, want de gesprekken die verderop zijn te lezen, hebben we gevoerd met onder meer een trouwfotograaf in Amsterdam en drie vrouwen die niet alleen prachtige portretten maken, maar ook disciplines als architectuur- en modefotografie beheersen. En het Portfolio toont werk van een man uit Epe die met regelmaat reclamecampagnes doet.

Maar goed dat we niet bezig waren een woordenboek te maken, want anders was de Dikke Van Dale nog forser geworden dan die nu al is. Hoe omschrijft deze taalkundige steun en toeverlaat het woord vakfotograaf? “Beroepsfotograaf, in tegenst. met amateur.” Kijk, dat is kort en krachtig. En zelfs actueel te noemen gezien de huidige discussies over beunhazen en andere grensverschuivers. Helemaal kloppen doet het ook niet, althans niet in het jargon zoals wij dat in de fotografie bezigen. Een fotojournalist of documentaire of kunstzinnige fotograaf zal zichzelf geen vakfotograaf noemen, ook niet als hij of zij beroepsmatig werkt.

De nieuwe voorzitter van de FotografenFederatie, Lars Boering, omschrijft de vakfotograaf in een interview vanaf pagina 28: “Voorheen werd hij gedefinieerd op z’n inkomen; je moest ervan kunnen leven. (…) Er is gevoelsmatig wel verschil met de beroepsfotograaf, al vind ik het verschil met dat winkeltje lastig te hanteren. In plaats van vak- en beroepsfotografie kunnen we het beter hebben over professionele fotografie. Dát dekt het beter. Veel vakfotografen zijn breder bezig dan alleen fotograferen in opdracht, portretten, schoolfoto’s, of bloemen.”

Die man weet waar hij het over heeft. Dat biedt hoop voor het vak. Niet alleen omdat de Fotografen Federatie een kundige – en ambitieuze – voorzitter heeft, maar ook omdat hij is benoemd door de besturen van de vakverenigingen die de federatie vormen. Dat betekent onderlinge betrokkenheid en vertrouwen. Als die koers wordt volgehouden, kunnen alle fotografen daar de komende tijd hun voordeel mee doen.

Edie Peters
Hoofdredacteur P/f