terug

Debat over troostmeisjes in Japan

hyoushi-10-2-1In september verscheen in het Japans bekendste fototijdschrift DAYS JAPAN, een reportage van de Troostmeisjes van Jan Banning. Dit was opmerkelijk omdat er in Japan een groot taboe is op het onderwerp van de troostmeisjes, die door het Japanse leger in de Tweede Oorlog voor prostitutie geronseld zijn. Uit verschillende onderzoeken die in Japan zijn gedaan zijn er wel degelijk bewijzen gekomen, maar die zijn door de regering altijd ontkend.
Jan Banning heeft de troostmeisjes, die nu zwaar bejaarde vrouwen zijn, een aantal jaren geleden gefotografeerd, waarvan een boek is verschenen. Natuurlijk was het ook zijn bedoeling om een tentoonstelling te houden in Japan maar dat bleek niet gemakkelijk. Daarom is hij uitermate tevreden dat de tentoonstelling voor volgend jaar op de agenda staat.
Banning: “Ik ben erg blij met de medewerking van de Nederlandse ambassade in Japan. Zij hebben enorm hun nek uitgestoken door het project financieel te steunen. Het is opmerkelijk omdat ambassades meestal de handelsbelangen laten prevaleren. Dit is een zeer gevoelig onderwerp in Japan. Dat het Japanse blad Days Japan het gedurfd heeft om een publicatie te doen is ook bijzonder. Het zal zeker stof doen opwaaien. In het verleden is er wel een bekentenis geweest maar dat bleek later vals te zijn. Sindsdien probeert de regering alles onder het tapijt te vegen en af te doen als valse beschuldigingen. Ze proberen de ‘schandvlek’ van de beschuldigingen schoon te vegen. Daarom is het ook bijzonder dat Yumi Goto, de curator van de komende tentoonstelling dit onderneemt. In Japan vindt men dat de verhalen van de troostmeisjes de Japanse eer aantasten. Daarom probeert de regeringspartij van alles om de verhalen te ontkrachten.”
Het project van de troostmeisjes zal de komende tijd in Japan voor veel ophef zorgen omdat het een van de meest pijnlijke aspecten is van de Japanse geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog. Het uitdagen van het publieke debat is een van de doelen van fotograaf Jan Banning en daar zal dit project zeker een belangrijke bijdrage aan leveren.

Voor meer informatie

Meer informatie over het project vind je hier: Troostmeisjes/Comfort Women

Boeken:

Schaamte en onschuld
Fotoboek Troostmeisjes/Comfort Women