terug

Bijeenkomst verenigde pasfotomakers

pasfoto
Tijdens de Professional Imaging beurs was er een bijeenkomst georganiseerd door de ‘verenigde pasfotomakers’. Niet zoals je op basis van de naam zou verwachten een groep fotografen, maar de organisatie bestaat vooral uit de makers van apparatuur, inclusief de pasfoto automaten die in steeds grotere aantallen in het land te vinden zijn.
Joep van het tijdschrift Fotomarkt gaf een inleiding waaruit vooral het snel minder wordende aantal fotozaken duidelijk werd, en dat inmiddels mede daardoor een flink aantal pasfoto’s bij andersoortige bedrijven gemaakt wordt. Daarna was het woord aan Jan van den Berg, van het bedrijf dat de pasfoto’s echt maakt, Morpho. Hij liet wat leuke voorbeelden zien van vervalsingen, en de steeds complexere techniek waarmee het paspoort gemaakt wordt om die vervalsingen tegen te gaan. Ook het feit dat de foto niet in kleur wordt gedrukt is een gevolg van die beveiligingstechniek, het materiaal dat door laserlicht wordt omgezet biedt geen kleuroptie.
Daarna nog uitleg over de nieuwste trend, de 3D pasfoto. Idealiter gemaakt met vier synchroon geschakelde camera’s naast elkaar, maar op basis van twee kan het ook, zo wordt het al in enkele staten in de USA toegepast voor het rijbewijs. Tenslotte wordt het 3D beeld ook gebaseerd op slechts een enkele foto en een analyse van het gezichte, maar dat werkt toch niet echt, het helpt alleen om de overdruk beter los te maken van het gezicht. Een beetje vreemd is wel dat eigenlijk alle pasfoto’s die als voorbeeld dienden in het verhaal niet echt wat je noemt perfect waren. Slordig licht is de algemene kwaal van de pasfoto’s. De vraag in hoeverre de nieuw door de overheid bestelde systemen de controle uit handen van de ambtenaren halen en daardoor een landelijk eenduidig beleid gaan opleveren kon nog niet echt beantwoord worden.