terug

BFN-leden stemmen voor fusieproces

BFNTijdens de algemene ledenvergadering van de BFN heeft vanmiddag een ruime meerderheid van de aanwezige leden gestemd voor doorgang in het fusieproces om te komen tot een grote beroepsorganisatie Dutch Photographers. Een voorstel tot stemming om het huidige bestuur af te zetten had niet genoeg draagkracht. Het huidige bestuur zal de dialoog met Lars Boering, directeur van de fotografenfederatie, hervatten en tevens binnen drie weken een nieuwe ledenvergadering uitschrijven om tot een definitieve beslissing te komen.
“We hebben er als bestuur slapeloze nachten van gehad, en zeker niet naar deze vergadering uitgekeken”, geeft Judith Keessen, voorzitter van de BFN aan. De BFN stuurde op 1 mei nog een communiqué rond waarin zijn aangaven uit de onderhandelingen rondom het fusieproces te stappen. Nu amper twee weken later stuurt de leden hen terug naar de onderhandelingstafel. “Van onderhandelen is echter geen sprake meer. Lars Boering heeft in de vergadering duidelijk aangegeven dat aan het voorstel voor de juridische fusie zoals dat er nu ligt niet meer te tornen valt.”
Tijdens de ledenvergadering werd het doorgaan rondom het proces voor een financiële fusie waarin alle leden automatisch overgaan naar de nieuwe vereniging en ook alle geldelijke stromen overgaan en de BFN ophoudt te bestaan in stemming gebracht. Met 57 stemmen voor en 10 stemmen tegen was een duidelijke meerderheid voor de fusie. “Statutair gezien moet het bestuur wel binnen drie weken een nieuwe vergadering uitschrijven, waarin de leden opnieuw stemmen en waarvan de uitslag bindend zal zijn.” Keessen vervolgt: “Het probleem is dat de interesse om naar zo’n vergadering te komen altijd relatief laag is. De groep verontruste leden heeft veel mensen weten te mobiliseren om te komen en ook machtigingen gekregen van mensen om te stemmen. We weten  dat de algemene stemming ongeveer fifty-fifty is. Voor zo’n beslissing moet minimaal tweederde van de leden aanwezig zijn op de vergadering. 57 voorstemmers geen meerderheid van het totale ledenaantal. Binnen drie weken is er weer een vergadering. We geven nu vooraf aan dat we de fusie ter stemming gaan brengen. De stemming dan is bindend, ook als er geen tweederde van de leden op komt dagen. Als op dat moment driekwart van de stemmers voor de fusie is gaan we definitief door.”
De grote vraag is of het huidige bestuur na het uitsturen van het communiqué van 1 mei wel aan kan blijven. “Toen de vergadering begon wisten we dat een aantal mensen een voorstel om het bestuur af te zetten in stemming wilde brengen. Er kwam echter een tegengeluid uit de zaal om dit niet te doen en ons het vertrouwen te geven door te gaan. Anders zou een nieuw bestuur weer helemaal opnieuw moeten beginnen en blijven we aan de gang was een argument. De stemming ging dus ook niet door.”
Keessen zelf geeft aan de komende weken de gesprekken met Lars Boering weer op te willen pakken. “Ik gooi de handdoek niet in de ring. Ik ben met stemmen in het bestuur gekomen en kan de leden niet laten vallen als het moeilijk gaat, dat is te makkelijk. We hebben nu in ieder geval het vertrouwen van de leden om door te gaan in dit proces. Ik ben positief kritisch en zie ook zeker de voordelen van een grote vereniging. Naar mijn idee zijn wel alleen nog steeds teveel de dakpannen aan het leggen terwijl er nog geheid moet worden. Om de vraag wat de vereniging concreet voor ons gaat doen is nog steeds geen duidelijk antwoord. We hopen erop dat we in alle openheid naar elkaar de gesprekken kunnen hervatten”, besluit Keessen.
Lees hier het eerdere bericht over het opstappen van de BFN begin deze maand


Bekijk ook deze items