terug

Barry van Leeuwen (1980), Willem de Kooning Academie, Rotterdam

Barry van Leeuwen heeft er voor gekozen zich te verdiepen in historische fotografische procedés, met name het natte collodium procedé. Van Leeuwen maakt zogeheten ambrotypieën waarbij de foto rechtstreeks in de camera wordt gemaakt. Als de foto overbelicht wordt, ontstaat er een negatief dat kan worden afgedrukt en vergroot. Door dit ambachtelijke proces is elke foto volkomen uniek. Het oude karakter van het collodion proces versterkt het gevoel dat de afbeelding niet over nu gaat, maar over een andere tijd. De romantiek dat dit proces met zich meebrengt versterkt het gevoel van verlangen en het dromerige gevoel. De genomineerde serie heet ‘The Orchestra of my Dreams’. Hierin zijn mensen van nu geportretteerd in de tijd waarin zij het liefst zouden leven, of een subcultuur waar zij het liefst bij zouden horen. De serie gaat over het verlangen naar een andere tijd en cultuur. Een gevoel dat Van Leeuwen sterkt deelt met zijn modellen.
Juryrapport: Prachtige portretten in zwart-wit op Polaroid. De gebruikte techniek, met al zijn imperfecties, sluit goed aan bij de emotie van de beelden.  (noot van de redactie: het bleken dus geen Polaroid-opnames te zijn maar een veel oudere techniek.)
www.bvlfotografie.nl