terug

Archival Disc

Opslag en Back-up

Op dit moment gebruiken de meeste fotografen een reeks hard-disks, al of niet in RAID-systemen om hun fotoarchief te bewaren. Voordeel van harde schijven is dat ze snel toegang bieden tot de verzameling foto’s. Het bijhouden van de back-up kan met het toenemend aantal schijven wel lastig worden. De optische schijven, met Blu-Ray als schijf met de hoogste opslag capaciteit van 4,5 GB worden nog slechts sporadisch gebruikt, ook al kun je bij Disc-benelux wel juke-box systemen kopen die zorgen voor een totale opslag capaciteit van 3,5 TB. Het voordeel van optische opslag is het lagere energieverbruik dat afneemt tot niets als ze gewoon opgeslagen liggen, het nadeel de wat tragere toegang. Maar voor los gebruik is 4,5 GB voor veel fotografen een lachertje, gewoon te weinig, je krijgt een enorme verzameling schijven en je weet niet hoelang ze goed blijven. Het zijn wel handige schijven om elders op te slaan. Maar het probleem blijft hoe je dan weet dat ze nog in goede conditie zijn, met foutloos leesbare informatie.
en140310-2-3

Sony/Panasonic

Sony en Panasonic zien toch nog steeds voordelen in de optische opslag, vooral denk ik wegens de optie om ze zonder energiekosten te bewaren, en gezien hun plannen wordt ook wel het aantal TB’s dat in een bepaalde hoeveelheid opslagruimte past een voordeel. De naam van het nieuw ontwikkelde en midden 2015 op de markt komende systeem is Archival Disc. De eerste versie krijgt een capaciteit van 300GB, zeg maar net zoveel als 60 Blu-ray schijven, de planning gaat richting 1 TB per schijf voor latere uitvoeringen. Deze grotere capaciteit is uiteraard een gevolg van de steeds toenemende vraag naar capaciteit voor de opslag van digitale informatie in archieven. Voordelen van optische opslag die door Panasonic en Sony naar voren worden gebracht zijn ook het feit dat dergelijke systemen goed bestand zijn tegen stof en water en dat er niet al te hoge eisen aan constante temperatuur of luchtvochtigheid hoeven te worden gesteld. Ook kunnen oudere schijven in nieuwere systemen gebruikt worden, dus zal deze schijf ook wel weer de bekende maat van een CD krijgen.
en140310-2-2

Techniek

Er wordt gebruik gemaakt van schijven die slechts éénmaal te beschrijven zijn. Dat mag een beperking zijn, het is wel techniek die veel beter houdbare schijven oplevert. meestal zal voor het beschrijven dan een echte fysieke en onomkeerbare reactie in het materiaal gebruikt worden, dat levert dan vanzelf een hoge houdbaarheid als er tegelijk voor gezorgd is dat die verandering die bij het beschrijven wordt gebruikt ook flink wat energie kost zodat het niet makkelijk spontaan kan gebeuren. Er wordt gebruik gemaakt van 405 nm licht, de sporen liggen 0,225 µmeter uit elkaar, een bit wordt 79,5 nm lang op zo.n spoor, ruwweg een kwart van de golflengte van het gebruikte blauwe licht. Uiteraard worden allerlei moderne technieken gebruikt om de foutmarge tot het uiterste te verkleinen. Of het eindresultaat voor fotografen interessant zal zijn gaat afhangen van de prijs en zal ook van fotograaf tot fotograaf verschillen. Mij lijkt het vooral een handig systeem voor een min of meer permanente opslag van je archief op een lokatie waar de schijven veilig liggen, bijvoorbeeld als extra back-up.